Technik Informatyk
Technik Informatyk
Technik Cyfrowych Procesów Graficznych
Technik Cyfrowych Procesów Graficznych
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Rolnik
Technik Rolnik
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
klasy Wielozawodowe
klasy Wielozawodowe
klasa o profilu Kucharz
klasa o profilu Kucharz
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
Drukuj

Spotkanie z przedstawicielkami Urzędu Statystycznego

Karolina Mielewczyk w dniu: 19 maj 2015.

12 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielkami Urzędu Statystycznego z Gdańska – panią Katarzyną Kłak-Krupiak i panią Sylwią Braszczyńską - którego celem było omówienie zasad przygotowania prac pisemnych do konkursu pt. „Statystyka w praktyce". Organizatorem tego konkursu są Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Gdańsku i Urząd Statystyczny w Gdańsku. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie przygotowujący się do konkursu.

 • US_3New
 • US_2New
 • US_4New
 • US_1New

D. Kamińska

Drukuj

5-lecie nadania Technikum imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego 15 maja 2015 roku

Karolina Mielewczyk w dniu: 18 maj 2015.

W dniu 15 maja 2015 roku obchodziliśmy uroczystość 5-lecia nadania naszemu Technikum imienia Rotmistrza Pileckiego w Przodkowie. Uroczystość rozpoczęła się biegiem Pileckiego wokół jeziora Księże zorganizowanym przez nauczycieli ZSP – Panią Mirellę Kaszuba i Tatianę Niklas. W nawiązaniu do roku nadania Technikum imienia Rotmistrza trasa biegu wynosiła 2010 m. W biegu udział wzięło około 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przodkowie oraz ZSP.

 • Rocznica nadania imienia_3New
 • Rocznica nadania imienia_2New
 • Rocznica nadania imienia_12New
 • Rocznica nadania imienia_10New

Część oficjalna odbyła się w parku przy szkole, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku oraz posadzenie pamiątkowego dębu ku czci Rotmistrza. Zasadzono również dąb na cześć obecnego na uroczystości Pana Kazimierza Piechowskiego - uciekiniera z KL Auschwitz. Następnie zaproszeni goście udali się do Auli szkoły, gdzie mogli zobaczyć część artystyczną przedstawiającą koleje życia Rotmistrza Pileckiego. Niespodzianką dla gości było nawiązanie połączenia na żywo za pośrednictwem Skype z Panem Andrzejem Pileckim – synem Patrona, który pozdrowił serdecznie zgromadzonych i brał pośredni udział w uroczystości. Ponadto zebrani goście zostali zaproszeni na spotkanie przy kawie, a następnie na koncert poświęcony naszemu Patronowi, który odbył się na parterze szkoły przy tablicy pamiątkowej rtm. Witolda Pileckiego z udziałem kwintetu. Uroczystość 5-lecia nadania imienia rtm. Witolda Pileckiego uświetniło wielu znamienitych gości, w tym wspomniany powyżej Pan Kazimierz Piechowski, władze samorządowe na czele z Panią Janiną Kwiecień – Starostą Kartuskim, Panem Eugeniuszem Pryczkowskim – Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kartuskiego, Panem Andrzejem Wyrzykowskim – Wójtem Gminy Przodkowo, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku - Pan Piotr Szubarczyk, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Kartuskiego, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Przodkowo, fundatorzy sztandaru. Jednocześnie w tym miejscu serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie głównemu fundatorowi – Panu Wiesławowi Kleba „Kleba Invest S.A.", bez którego ta uroczystość nie mogłaby się odbyć.
Warto nadmienić, że 14 maja dla uczniów klas I i II ZSP przedstawiciel IPN-u Pan Artur Chomicz przeprowadził prelekcję dotyczącą Patrona i Żołnierzy Wyklętych. Ponadto na parterze szkoły do 28 maja można oglądać wystawę „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek. 5 Wileńska brygada Armii Krajowej na Pomorzu". Z kolei w dniu 17 maja przedstawiciele uczniów ZSP oraz poczet sztandarowy wzięli udział w Marszu Pileckiego w Gdańsku współorganizowanym przez IPN, który był poprzedzony uroczystą mszą świętą w kościele św. Brygidy w intencji Patrona.
Cóż to dzisiaj pozostało po bohaterze naszych czasów? Pamięć! Tak! Pozostała pamięć! Trwa ona do dzisiaj, zarówno w jego rodzinnych Sukurczach, okolicznych wsiach, a także
w całej Polsce. I tak oto bohater naszych czasów trafił z Lidy do Przodkowa – niewielkiej, urokliwej miejscowości leżącej w sercu Kaszub. II wojna światowa odcisnęła swoje piętno na mieszkańcach tego regionu, dlatego właśnie im w tej małej Ojczyźnie najbliższe były i są do dziś wartości prezentowane m.in. przez rtm. Witolda Pileckiego.

Zgodnie ze słowami Adama Asnyka nie powinniśmy przestawać czcić świętości swoje, lecz winniśmy
„przechowywać ideałów czystość
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość."

Drukuj

Wizyta w Sądzie

Karolina Mielewczyk w dniu: 08 maj 2015.

W dniu 7 maja 2015 roku klasy III TI oraz III TŻ/TAK pod opieką pani Ewy Kolki, pani Magdaleny Sobocińskiej-Malek i pani Alicji Drzewieckiej miały okazję uczestniczyć w rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W tym roku z obchodzimy 70-lecie Sądu Okręgowego w Gdańsku . W ramach edukacji prawnej młodzieży zaplanowano 4 dni w ciągu roku jako Dni Otwarte , podczas których młodzież szkolna może po uprzednim umówieniu się uczestniczyć w rozprawie sądowej. Niestety rozprawa, w której uczestniczyliśmy została odroczona z powodu niestawiennictwa wszystkich oskarżonych i świadków oraz dostarczenia zwolnienia lekarskiego przez jednego z oskarżonych. Była to rozprawa dotycząca tzw. „pustych" faktur VAT. Po zakończeniu rozprawy pan Sędzia Marek Goc zapoznał młodzież z różnego rodzaju sprawami karnymi prowadzonymi przez IV Wydział Karny. Uczniowie zadawali również pytania dotyczące różnych aspektów działania Sądu. Pan Sędzia w sposób interesujący opowiadał o prowadzonych sprawach gospodarczych, sprawach o zabójstwo (np. różnicowaniu długości kar), kradzież, oszustwo, przemyt, posiadanie i rozprowadzanie narkotyków. Wyjaśnił także jakie są konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej, kto to jest oskarżyciel posiłkowy i na jakich zasadach można nim zostać. Wiele informacji np. dotyczących narkotyków i ich odpłatnego udostępniania osobom nieletnim było dla młodzieży nowością. Przykładowo osoba 17-letnia sprzedająca narkotyk lub inny środek odurzający swojemu rówieśnikowi odpowiada jak dorosła za sprzedaż osobie nieletniej, jest to przestępstwo.. Młodzież zapoznała się również ze zmianami przepisów dotyczącymi Sądów, które wchodzą w życie 1 lipca 2015 roku.
Po spotkaniu z Sędzią uczniowie w grupach 7-osobowych zwiedzali pomieszczenia, w których znajdują się autentyczne eksponaty pochodzące z budynku Sądu z lat 30-tych XX wieku, wypożyczone na czas obchodów z Muzeum w Gdańsku (biurko, szafa, akta, przybory biurowe (m.in. bibularz) oraz sejf, w którym przez lata przechowywane były pieniądze i akta, w którym mogli zobaczyć np. sumator.
Celem wycieczki było kształtowanie kultury prawnej i szacunku do prawa wśród młodzieży oraz budowanie świadomości prawnej. Cel został osiągnięty . Młodzież wraz z opiekunami dziękuje organizatorom.

E.Kolka

Drukuj

Wycieczka edukacyjna TASK i PG

Renata Leszczyńska w dniu: 29 kwiecień 2015.

Nasi „młodsi informatycy”, czyli klasy 2 TI i część klasy 1 TI, zostały zaproszone przez pracowników uczelni na wycieczkę edukacyjną do Politechniki Gdańskiej.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników PG z Katedry Metrologi i Optoelektroniki (KMiO) oraz zwiedzenia z przewodnikiem siedziby TASK, czyli Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

W siedzibie TASK'u poznaliśmy superkomputer o nazwie TRYTON, który jest obecnie najszybszy w Polsce (moc obliczeniowa ponad 1,4P Flopsa). Uczniowie dowiedzieli się o wielu ciekawostkach oraz działaniu superkomputera.
Zajęcia laboratoryjne pozwoliły poznać zasady działania światłowodów oraz sposób przesyłania dźwięku za pomocą światła. W grupach 2,3 osobowych uczniowie mieli możliwość tworzenia, pod kierunkiem pracowników katedry, układów elektrycznych z projektu: „Optoelektronika dla młodzieży Light for Better Life".

Wycieczka była bardzo pouczająca i ciekawa. Na pewno nie było to ostatnie spotkanie z Politechniką Gdańską i Wydziałem Elektroniki.

 • PG i TASK_1
 • PG i TASK_13
 • PG i TASK_30
 • PG i TASK_29
 • PG i TASK_31
 • PG i TASK_18
 • PG i TASK_26
 • PG i TASK_3
 • PG i TASK_28
 • PG i TASK_33
 • PG i TASK_17
 • PG i TASK_22


Renata Leszczyńska, Wojciech Stachurski

Drukuj

Filip Bilicki najlepszy w Powiecie!

Karolina Mielewczyk w dniu: 23 kwiecień 2015.

Dnia 22 kwietnia 2015r. uczniowie z naszej szkoły, Filip Bilicki z klasy III TI „germanista" oraz Robert Deyk z klasy II TI „anglista" wzięli udział w powiatowym konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii „Od Londynu po Berlin". Konkurs odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach, a uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego.Każdy z uczestników przedstawił prezentację multimedialną wybranego (przez organizatorów konkursu) miasta obszaru niemieckojęzycznego lub obszaru Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

Naszej szkole przydzielono Salzburg, który zaprezentował Filip Bilicki oraz Liverpool, który przedstawił Robert Deyk.

Jury konkursu oceniało autoprezentację, jej walory artystyczne, treść, a także oryginalność. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą ogólną na temat tych państw, odpowiadając na trzy wylosowane pytania.

Filip Bilicki z klasy III TI zajął I miejsce wśród „germanistów". Na jego sukces zapracowali również koleżanka i koledzy z klasy: Karolina Reetz, Mateusz Gojtowski oraz Sebastian Dopke, którzy wspólnie przygotowali bardzo ciekawą prezentację po przepięknym austriackim mieście Salzburg.

Gratulujemy uczestnikom konkursu!

 

Alicja Zontek

Drukuj

Wywiadówka śródokresowa

Karolina Mielewczyk w dniu: 21 kwiecień 2015.

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informuje się, że w dniu 22 kwietnia (środa) o godz. 17.30 odbędzie się wywiadówka śródokresowa, na którą serdecznie zapraszamy!.

Dyrekcja ZSP

Drukuj

,,Prawdy nie można rozstrzelać”

Karolina Mielewczyk w dniu: 20 kwiecień 2015.

Pod tym tytułem 13 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie odbył się apel poświęcony 75-rocznicy zbrodni katyńskiej. Podczas apelu uczniowie klas IV Ti, TR/Tak pod kierunkiem p. Krystyny Kaczorowskiej, zaprezentowali montaż słowno-muzyczno-filmowy, ukazujący tamte tragiczne czasy. Potriotyczne wiersze przeplatały się z piosenkami i fragmentami archiwalnych filmów z ekshumacji grobów katyńskich i filmu A. Wajdy pt.,,Katyń". Jak co roku młodzież naszej szkoły oddała hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oraz oddała cześć wszystkim wymordowanym przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.

 • Prawdy..._6
 • Prawdy..._2
 • Prawdy..._1
 • Prawdy..._8

Podczas apelu nauczyciele otrzymali na pamiątkę guziki z orzełkiem, niemy symbol zamordowanych skrytobójczo strzałem w tył głowy polskich żołnierzy. Pod brzozowym krzyżem z tabliczkami nazw miejscowości gdzie ginęli Polacy-Miednoje, Starobielsk, Ostaszków, Bykownia, Katyń, uczniowie zapalili znicze.
Uroczysty i pełen zadumy nastrój udzielił się wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły.
Uczniowie biorący udział w apelu: Tomek Młyński, Patryk Okrój, Anita Mering, Maciej Oczk, Bogdan Konkol, Klaudia Krefta, Kamil Węzeł, Sebastian Miotk, Wojtek Nagel, Maciej Schimmelpfenig, Martyna Szela, o nagłośnienie i oprawę muzyczno-filmową zadbał Patryk Zakrzewski.

Drukuj

InfoSukces 2015

Karolina Mielewczyk w dniu: 15 kwiecień 2015.

W roku szkolnym 2014/2015 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej był organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego InfoSukces.

 • InfoSukces 2015 _5
 • InfoSukces 2015 _10
 • InfoSukces 2015 _6
 • InfoSukces 2015 _2

W I etapie konkursu, który odbywał się w terminie grudzień 2014/ styczeń 2015 pracę konkursową na temat „Jak wyobrażam sobie studiowanie na wyższej uczelni?" wykonał uczeń z klasy II TI Cezary Wenta. Komisja konkursowa wybrała pracę naszego ucznia i Cezary zakwalifikował się do II etapu konkursu. W dniu 9 kwietnia 2015 roku na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbył się II etap konkursu. Brało w nim udział 30 zakwalifikowanych przez komisję gimnazjalistów oraz 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie rozwiązywali test złożony z 30 pytań (dla gimnazjów z ogólnej wiedzy informatycznej, dla szkół ponadgimnazjalnych z zakresu matury podstawowej z informatyki z elementami algorytmiki). Po przeprowadzeniu II etapu, w oczekiwaniu na wyniki, uczniowie i opiekunowie wysłuchali wykładu dotyczącego genezy sztucznej inteligencji wygłoszonego przez dziekana dr hab. inż. Jacka Kucharskiego, profesora nadzwyczajnego. Po wykładzie nastąpiło ogłoszenie wyników II etapu. Do III etapu zakwalifikowało się 12 uczniów gimnazjum i 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Etap III polegał na rozwiązaniu konkretnego problemu z wykorzystaniem języka Scratch (należało zaprojektować grę memo ściśle zgodnie z instrukcjami w zadaniu konkursowym). Oceniane poza działaniem programu, było także podejście algorytmiczne do zagadnień.
Uczeń klasy II TI – Cezary Wenta zajął w II Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym InfoSukces miejsce w czołowej „dwunastce". Szczegółowa klasyfikacja będzie znana po rozdaniu dyplomów na Politechnice Łódzkiej w dniu 22 kwietnia 2015 roku. Gratulacje!!!
Uroczysta gala z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 15 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Opiekun konkursu – Magdalena Sobocińska-Malek

Drukuj

Targi pracy

Wojciech Stachurski w dniu: 07 kwiecień 2015.

Drukuj

UWAGA GIMNAZJALIŚCI ! Nowa szata graficzna profilu kandydata w naborze!

Karolina Mielewczyk w dniu: 02 kwiecień 2015.

Od obecnego roku szata graficzna naboru do naszej szkoły ma nową grafikę, a system po stronie kandydata został przystosowany dla osób słabowidzących.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami klikając w poniższy link:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

W plikach do pobrania znajduje się również zaktualizowany podręcznik dla kandydata.

PAMIĘTAJCIE!

Od 14 maja rusza rekrutacja!

ZAPRASZAMY !!!

Drukuj

Życzenia

Wojciech Stachurski w dniu: 31 marzec 2015.