Podpisanie porozumienia współpracy z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia

 

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Pan Dyrektor Kazimierz Klas podpisał porozumienie o współpracy
z Panem Komendantem, Komandorem Sławomirem Woźniakiem Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni.

RCI Gdynia, jako jedyna jednostka, oprócz szeroko rozumianej łączności, realizuje zadania związane z obserwacją techniczną, zabezpieczając działania jednostek wojskowych zarówno na morzu, jak i lądzie. Do ważnych przedsięwzięć należy również zabezpieczanie niezawodnego funkcjonowania wszystkich systemów łączności dla Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.
 Cieszy nas, że Uczniowie klas Technik Informatyk będą mieli możliwość  zapoznania się z zadaniami realizowanymi przez  Regionalne Centrum Informatyki Gdynia oraz udoskonalać wiedzę techniczną.

Jesteśmy dumni z nowej perspektywy! Liczymy na owocną współpracę.

Cytat dnia

„Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad okolicznościami zewnętrznymi. Gdy to sobie uświadomisz, staniesz się silny”

Marek Aureliusz

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli