Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Panem Profesorem Karolem Korcz.

W czwartkowe przedpołudnie mieliśmy przyjemność gościć Pana Profesora w naszej szkole. Uczniowie klas III i IV Technik Informatyk zapoznali się ze specyfiką zawodów związanych z gospodarką morską, oraz perspektywą dalszej drogi edukacyjno- zawodowej.

Dziękujemy panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia i poświęcony czas naszej młodzieży.

W Zakładzie Porcelany Stołowej Lubiana S.A. oraz Drukarni Linko

 

W dniu 8 lutego 2023r. odbyła się wizyta uczniów klas Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Zakładzie Porcelany Stołowej Lubiana S.A. oraz Drukarni Linko.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone były dla uczniów klas Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.

To był bardzo intensywny dzień.

Dziękujemy Pani Ilonie Kozłowskiej za zaangażowanie i organizację wyjazdu. Mamy nadzieję na kolejne wizyty!

Wizyta przygotowawcza do projektu Erasmus+

W dniach 6-7.02.2023 we Frankfurcie nad Odrą odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu Erasmus+.

Celem wizyty było poznanie instytucji przyjmującej, firm goszczących, miejsca zakwaterowania oraz oferty spędzania czasu wolnego. Do wyjazdu na praktyki zawodowe przygotowują się uczniowie w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu oraz kucharz.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Internet to bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i młodzieży i, co bardzo ważne, ich przyszłości. Okazja taka, jak Dzień Bezpiecznego Internetu pozwala na budowanie świadomości o tym jak ważne jest, aby łączyć siły w działaniach na rzecz internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci, a nie stanowił dla nich rosnące zagrożenie – mówi Anna Rywczyńska, Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK – PIB.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 zainauguruje 7 lutego uroczysta gala w warszawskim Teatrze Palladium. Weźmie w niej udział 700 nauczycieli. Tysiące dołączy do nich dzięki transmisji online. (www.dbi.pl)

Prelegenci – prof. Tomasz Grzyb, prof. Jacek Pyżalski, dr. Ilona Kotlewska, Aldona Rumińska, Petros Psyllos, Kira Suchoboiczenko – przybliżą uczestnikom tematy związane z przyszłością internetu i aktualnymi wyzwaniami związanymi z konstruktywnym i bezpiecznym korzystaniem z sieci przez dzieci i młodzież. Wydarzenie uświetni koncert Agi Zaryan w towarzystwie Wojciecha Pulcyna (kontrabas), Jakuba Stankiewicza (fortepian), Sebastiana Frankiewicza (perkusja).

W ramach trwającego od 7 lutego do końca marca DBI organizatorzy oferują:

 • webinaria dla nauczycieli, które przybliżą im najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online i narzędzia pomocne w organizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów
 • lekcje online, do których szkoły mogą zgłaszać klasy
 • materiały edukacyjne pomocne w organizacji zajęć w szkołach udostępniane na stronie wydarzenia.

 

W ramach inicjatywy DBI 2023 - "Działajmy razem" w naszej szkole zostaną podjęte działania:

 • Gazetka informacyjna na korytarzu szkolnym.
 • Udział w lekcjach online na stronie DBI.
 • Pogadanka na lekcjach informatyki nt. "Działajmy razem - chcę być bezpieczny " w Internecie.
 • Wykonanie w klasach plakatu promującego bezpieczeństwo w sieci. Wystawa plakatów.
 • Umieszczenie informacji o działaniach DBI na stronie internetowej szkoły.

„Bardzo nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej szkół włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W minionym roku było ich ponad pięć tysięcy, a wszystkimi działaniami związanymi z DBI objętych zostało blisko trzy miliony osób! W tym roku przygotowaliśmy dużo więcej lekcji online, do których szkoły mogą zgłaszać klasy. Będą się one odbywały praktycznie codziennie aż do końca marca, więc liczymy na to, że zasięg DBI będzie jeszcze większy – mówi Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynator obchodów DBI.

Wszelkie informacje dotyczące udziału w wydarzeniach DBI oraz organizacji lokalnych obchodów DBI zamieszczane są na stronie www.dbi.pl

Głównym partnerem DBI jest Fundacja Orange. Partnerami są Google, Meta, Tik Tok oraz Librus. Obchody DBI objęte zostały honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Jak przygotować się do wejścia na rynek pracy?

Rozmowa kwalifikacyjna- bezpieczeństwo dokumentów aplikacyjnych.

Zajęcia z Panią Iwoną Gryś doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Uczniowie klasy IV TIp 2 lutego 2023 r. aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Dziękujemy Pani Iwonie Gryś za poświęcony czas i bogatą wiedzę praktyczną, a uczniom za optymizm i entuzjazm podczas zajęć.

 

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski z Olsztyna w Przodkowie

W dniu 12 stycznia 2023 r.mieliśmy przyjemność gościć Panią Doktor Justynę Tarapatę oraz Panią Monikę Małkowską - Kowalczyk z Wydziału z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.

Panie wygłosiły wykłady dotyczące Procesu produkcji serów oraz roli tłuszczu mlekowego w żywieniu. Dziękujemy Paniom za ciekawy wykład oraz wiele cennych wskazówek dotyczących właściwego odżywiania. Mamy nadzieję na kolejne inspirujące spotkanie.

 

Jaselka22

Jasełka pt. „Współczesny Herod"

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen serdeczności i radości.
Tradycyjnie w naszej szkole, w ostatni dzień nauki przed świętami zostały wystawione jasełka pt. „Współczesny Herod".

Dziękujemy uczniom. Ich gra aktorska, piękna oprawa muzyczna i scenografia, wprowadziły wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt.

Potyczki matematyczne klas pierwszych BSI

21 grudnia 2022 r. odbył się konkurs matematyczny pt. "Potyczki matematyczne", udział w nim wzięły trzy zespoły klas branżowych:

 • 1 BSA: Fabian Bużan, Jakub, Bysewski i Dominik Szur,
 • 1 BSB: Martyna Krefta, Agata Grzonkowska i Wiktoria Landowska,
 • 1 BSC: Kacper Browarczyk, Olivier Cyman i Maksymilian Walkusz.
Uczniowie mieli okazję utrwalić swoje umiejętności matematyczne podczas wykonywania różnego typu zadań, a kibicowali im koledzy z poszczególnych klas.
W konkursie zwyciężyli przedstawiciele klasy 1 BSB zajmując I miejsce, natomiast klasa 1 BSA i 1 BSC zajęły równocześnie II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z pracodawcami powiatu kartuskiego

20 grudnia2022 r. Pan Dyrektor Kazimierz Klas zaprosił na spotkanie Pracodawców, aby przybliżyć koncepcję dotyczącą Projektu Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Kartuskim na lata 2022-2027.

Podczas prezentacji projektu, zostały również podpisane listy intencyjne dotyczące współpracy środowiska biznesu ze szkołą.
Cieszymy się z nowej perspektywy!

 

Oddanie hołdu Ofierze wydarzeń grudniowych 1970

W dniu 16.12.2022 roku młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie z klas I technik informatyk oraz technik programista uczciła pamięć zamordowanego 16.12.1970 roku mieszkańca Goręczyna 20-letniego Ludwika Piernickiego..

W asyście pocztu sztandarowego technikum im. rtm. Witolda Pileckiego uczniowie złożyli kwiaty oraz zapalili znicz pamięci.
Oddanie hołdu Ofierze wydarzeń grudniowych 1970 roku poprzedziła pogadanka poświęcona trzem ważnym wydarzeniom 16 grudnia:

 1. Śmiertelnego zamach na życie I Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej prof. Gabriela Narutowicza 16.12.1922 roku. Zamach był pierwszym wyłomem w tworzącej się demokratycznej Polski. Dokonany z pobudek ideologicznych wzbudzanych przez przeciwników politycznych. Zwrócono uwagę młodzieży na wartość procesów demokratycznych, rozbieżne interesy grup politycznych. Ale żadna z tych przesłanek nie uprawnia, usprawiedliwia gwałtu przemocy na Pierwszej Osobie Rzeczypospolitej. Aktem zmiany może być tylko demokratyczny mandat dany przez wyborców, lub ich przedstawicieli.
 2. Morderstwu 9 górników Kopalni Wujek w Katowicach dokonanej 16.12.1983 roku. Uzurpacja władzy w postaci bolszewickich wysłanników Rosji Sowieckiej nie chcąc oddać władzy wprowadziła tzw. Stan Wojenny, łamiąc nawet swoje prymitywne zasady prawa ( dla wyjaśnienia, w tym terminie obradowała komunistyczna Rada Państwa i to należało ewentualnie do jej kompetencji, a nie rządu agenta KGB Jaruzelskiego. Co innego ogłoszono, co innego było legalne) Przedstawiono młodzieży szykany jakie zafundowała władza komunistyczna, zabranie jakichkolwiek praw obywatelskich, internowania, pozbawiania pracy, więzienia, tragiczną utratę życia przez wielu Polaków.
 3. Celem głównym wyjazdu było uczczenie pamięci Ludwika Piernickiego. Zwykłego młodego człowieka, który na wezwanie rządzących - Jaruzelski był już Ministrem Obrony Narodowej, pojechał do pracy i zginął, jak wielu, w okolicach przystanku Gdynia Stocznia w Czarny Czwartek 1970 roku. Zastrzelony bez jakiegokolwiek powodu. W egzekucji przeprowadzonej przez Milicję, UB, ORMO i Wojsko zwane Ludowym. Przypomniano młodzieży o tych dramatycznych wydarzeniach, więzieniu ludzi bez powodu, wyrzucania z pracy, inwigilacji, tragizmu społeczeństwa, któremu władza 1970 roku na kilkanaście dni przed Bożym Narodzeniem podniosła ceny na podstawowe artykuły spożywcze, przy bardzo niskich wynagrodzeniach Polaków.

Taka lekcja historii Narodu, zetknięcie się z dowodami zbrodni jest najlepszym sposobem na pamięć o tych, którzy zginęli, z pogardą dla oprawców, którzy w każdym z tych przypadków pozostali bezkarni i nieosądzeni.

Kazimierz Klas, Dyrektor PZSP, organizator wyjazdu

 

UM

Klasy gastronomiczne na Wydziale Zarządzania Jakością - Uniwersytet Morski w Gdyni

W dniu 14 grudnia 2022 r. uczniowie klas III i IV Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w zajęciach z Panem Doktorem Witoldem Kozirokiem na Uniwersytecie Morskim w Gdyni "Mikrobiota kluczem do zdrowia."

Oprócz zajęć specjalistycznych mogliśmy zobaczyć najnowocześniejsze laboratorium w Katedrze Zarządzania Jakością.

Do był niezwykle cenny czas! Dziękujemy Panu Doktorowi za wartościowy wykład oraz przemiłą atmosferę na Wydziale. Mogliśmy poczuć się jak prawdziwi studenci!

Warsztaty w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

Uczniowie klasy II i III Technik Architektury Krajobrazu na zajęciach specjalistycznych w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

Praktyczna wiedza z zakresu projektowania zieleni, obiektów zewnętrznych oraz architektury krajobrazu.

Oprócz zajęć warsztatowych uczniowie poznali zasady rekrutacji do SANS oraz możliwości pracy w pracowniach projektowych, w firmach produkujących wyposażenia wnętrz i w firmach deweloperskich.

To był niezwykle cenny dla nas czas! Dziękujemy serdecznie Pani Aleksandrze Machaj za miłe nas przyjęcie na uczelni oraz fantastyczne zajęcia.

 

Zajęcia firmy KAINOS z technikami informatykami

W każdy piątek, przez ostatnie 2 miesiące odbywaliśmy zajęcia specjalistyczne w klasach IV Technik Informatyk z reprezentantami Firmy KAINOS.

Pani Sylwia Łuczak-Jagieła, pracująca na stanowisku Trainee Test Engineer, przybliżyła nam specyfikę pracy firmy, technologie wykorzystywane w produkcji oprogramowania.

Pan Jakub Stępień dzielił się z nami wiedzą specjalistyczną dotyczącą pracy na stanowisku DevOps.

DevOps odpowiada za kwestie związane z automatyzacją procesów w projekcie m.in. za zorganizowanie środowiska lokalnego, repozytorium kodu, infrastrukturę czy pipeline CI/CD. DevOps to konkretna rola projektowa i specjalizacja, tak samo jak programista czy tester. Na zajęciach mogliśmy poznać, zanalizować i przetestować proces automatyzacji procesów na konkretnym przykładzie.

Na zakończenie zajęć, Pan Jakub podzielił się z nami wiedzą o swoim hobby, czyli krótkofalarstwie. Krótkofalarstwo polega na nawiązywaniu łączności za pomocą radiostacji wykonanych własnoręcznie. Nie potrzeba na nie mieć żadnych dodatkowych homologacji, wystarczy licencja krótkofalarska. Jak się okazuje, krótkofalarstwo to elitarne hobby, które łączy ludzi.

To były bardzo wartościowe piątki! Dużo wiedzy oraz fantastyczna praca w grupie.
Dziękujemy pięknie Państwu za poświęcony nam czas i ogromne zaangażowanie. Mamy nadzieję na kolejne ciekawe spotkania!

Warsztaty z panią Mecenas

Mediacje rówieśnicze - zajęcia warsztatowe w klasie I Technik Programista oraz klasie III Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej i Technik Informatyk z Panią Mecenas Karolina Węgrzyńską-Górzyńską.
Pani Mecenas posiada uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji, co pozwala świadczyć profesjonalną pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów w zakresie mediacji.

Dziękujemy za interesujące zajęcia i Pani zaangażowanie. Mamy nadzieję na kolejne spotkania.

 

Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej

 

 

W dniu 6 grudnia odbył się turniej międzyklasowy w piłce siatkowej z okazji Mikołajek.

W turnieju startowały zespoły mieszane, a liczba uczestników osiągnęła 18 zespołów. System rozgrywek zakładał wyłonienie najlepszej klasy z naszej szkoły.
Zawody odbyły się w sportowej i przyjaznej atmosferze. Upominki ufundowało Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Medale, statuetki i dyplomy ufundowane i wręczane były przez Dyrektora szkoły.

  Kolejność w turnieju:
 1. miejsce - klasa IV TGŻ
 2. miejsce - klasa II TI
 3. miejsce - IV GŻP
 4. miejsce - I TP

Najlepszą zawodniczką w turnieju została uznana Alicja Płotka, a zawodnikiem Nikodem Kreft.

Zwycięzcom i uczestnikom turnieju gratulujemy.   Katedra Wychowania Fizycznego.

 

Maturzyści na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku

Twórczy dzień na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.
Tegoroczni Maturzyści wzięli udział w warsztatach projektowania graficznego oraz poznali proces rekrutacji na studia!
Dziękujemy Pani Martynie Rajchert, serdecznie za poświęcony nam czas i fantastyczne zajęcia warsztatowe.

 

Kaszebe_w_Gdyni

Spotkanie młodych Kaszëbów w Gdyni

25 listopada w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni uczestniczyliśmy w międzykongresowym spotkaniu młodych, które połączone zostało z konferencją dla nauczycieli regionalistów oraz rozstrzygnięciem konkursu na pieśń o Józefie Wybickim.

Podczas warsztatów uczyliśmy się jak wykorzystać dostępne narzędzia multimedialne. Każdy z uczestników otrzymał podarunek. Bardzo inspirujące było spotkanie z młodą pisarką Zosią Turzyńską.

Gdynia22

Wycieczka z programu "Poznaj Polskę" do Gdyni

24 listopada 2022 r. uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie po raz drugi wzięli udział w programie dofinansowania wycieczek "Poznaj Polskę.
Tym razem uczniowie klas 1 BSB,1 BSC, 2 BSB i 3 BSB wraz z wychowawcami Panią Dorotą Walicką, Iwoną Karwat i Anną Lewicką -Wiktorek udali się do Gdyni.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Centrum Nauki Eksperyment, to miejsce zachęciło naszą młodzież do aktywnego odkrywania fascynującego świata nauki.
Natomiast drugim, wystawa stała w Muzeum Emigracji, przybliżająca dzieje emigracji z ziem polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Opowiadająca o Polakach, wyjeżdżających w różnych czasach, z różnorodnych powodów, do rozmaitych miejsc na świecie. Od Wielkiej Emigracji, przez rewolucję przemysłową, masowe wyjazdy do Ameryki, życie w brazylijskiej dżungli, społeczność Chicago, dramatyczne ludzkie losy w czasie i po II wojnie światowej, trudne lata PRL-u, aż po najnowszą historię – po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej.

 

Elis22

"Jak mądrze przygotować się do wejścia na rynek pracy i zbudować własną markę"? 

W dniu 23 listopada 2022 r. Uczniowie klasy II TI oraz IV TIP mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych z Panią Joanną Żarnik Dyrektor HR oraz Panem Piotrem Resmarowskim z Firmy ELIS.
Tematy poruszane na zajęciach "Kim chcę być i dlaczego?", "Jaką ścieżkę kariery wybrać?" Co już dziś mogę zrobić, żeby wzmocnić moją pozycję na rynku pracy w przyszłości? były niezwykle cenne dla młodzieży.

Dziękujemy Pani Joannie i Panu Piotrowi za poświęcony nam czas i niezwykle cenną wiedzę.

Zajęcia w firmie RADMOR WB Group w Gdyni

W dniu 22 listopada 2022 r. uczniowie klasy I Technik Programista mieli okazję uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez Panią Hannę Szklarską Kierownik Działu Spraw Pracowniczych w Firmie Radmor.

Od 2011 roku RADMOR wchodzi w skład WB GROUP, największego prywatnego koncernu sektora obronnego, który oferuje najnowocześniejsze rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy łączności, dowodzenia, rozpoznania i kierowania uzbrojeniem, systemy bezzałogowe różnych klas, systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa, wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego.

Poznaliśmy ofertę firmy, pracę specjalistów oraz najnowocześniejsze Laboratorium Badawcze, w którym przeprowadzane są badania z zakresu odporności mechanicznej, środowiskowej oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Jest nam niezmiernie miło, że specjaliści z Firmy Radmor poświęcili nam swój cenny czas dzieląc się z nami wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Dziękujemy bardzo Pani Hannie Szklarskiej za gościnność i przemiłą atmosferę.

Podpisanie porozumienia z UM w Gdyni

W dniu 17 listopada 2022 r. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Pan Kazimierz Klas podpisał porozumienie współpracy z Dziekanem Wydziału Elektrycznego Panem Prof. dr hab. inż. Krzysztofem Góreckim.

Współpracą zostają objęci uczniowie klas Technik Informatyk i Technik Programista.
W ramach przedsięwzięcia organizowane będą m.in. zajęcia warsztatowe dla uczniów w pracowniach Wydziału Elektrycznego oraz imprezy popularyzujące naukę.
Cieszymy się z nowej perspektywy. Jesteśmy dumni, ze będziemy mogli realizować przedsięwzięcia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Na kaszubskim meczu siatkówki w Ergo Arenie

Trefl Gdańsk - LUK Lublin 3:0

Tym razem mecz kaszubski w Ergo Arenie przypadł na Święto Niepodległości. Do hali na granicy Gdańska i Sopotu przyjechało mnóstwo dzieci i młodzieży z Pomorza.

"Hymn Kaszub" oraz Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiały w piątek, 11 listopada 2022 roku w Ergo Arenie. W hali zjawiło się 6550 kibiców, wśród których około połowę (3200) stanowiły dzieci z pomorskich szkół. Mecz kaszubski po raz kolejny okazał się świetnym widowiskiem. Wisienką na torcie był równie dobry występ siatkarzy Trefla Gdańsk, którzy podejmowali LUK Lublin.

Silna reprezentacja kibiców z naszej szkoły świetnie się bawiła, zauważyły to obecne na meczu media i nasza młodzież wystąpiła w telewizyjnej relacji na żywo oraz w relacji plus ligii na Instagramie. Uwieńczeniem meczu było zdobycie autografów od siatkarzy Trefla.

Odwiedziliśmy Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Dzięki dofinansowaniu do wyjazdu przez Urząd Gminy w Przodkowie, nasi uczniowie mogli poznać Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Piękny słoneczny wtorek spędziliśmy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pan dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak poprowadził zajęcia dla uczniów klas Technik Architektury Krajobrazu "Jadalny Krajobraz".
Na uczniów klasy Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych czekała miła niespodzianka - wizyta w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - UWM w Olsztynie.
To był bardzo intensywny wtorek. Dziękujemy Panu doktorowi Mariuszowi Antolakowi za zaproszenie i przemiłą atmosferę.

Kainos22

Warsztaty z firmą Kainos

W ramach współpracy w firmą Kainos Software Poland Sp. z o. o. - rozwiązania informatyczne dla biznesu, w najbliższym miesiącu w naszej szkole odbywają się zajęcia warsztatowe dla techników informatyków.

Uczniowie z najstarszych klas mogą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarach, które przekraczają zakres podstawy programowej, tym samym zwiększyć swój potencjał i konkurencyjność na rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej nr 66 w piątki w godz. 11.30 - 14.00.

Metodyka SCRUM - zajęcia warsztatowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG

W ramach współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, uczniowie klas IV Technik Informatyk uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Pana Doktora Sebastiana Wilczewskiego. "Co zwinne podejście do zarządzania projektami, może dać młodym programistom".

Metodyka Scrum to jedna z najpopularniejszych metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami IT, oparta na zasadach Agile. To metodyka, która daje możliwość rozwiązywania złożonych problemów, adaptacji produktu, do wymagań klienta. Scrum umożliwia wydajne i innowacyjne kreowanie produktu, o możliwie jak najwyższej jakości dla klienta. Prowadzący profesjonalnie przybliżył nam zastosowanie technik zwinnych w życiu codziennym i zapoznał z wymaganiami i predyspozycjami do pracy na stanowisku Scrum Mastera.

Tegoroczni Maturzyści mogli poznać piękną infrastrukturę Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Dziękujemy Panu Doktorowi za cenna wiedzę, zaangażowanie i poświęcony nam czas.

Na spotkaniu z autorem książki „Kaszëbë”- Tomaszem Słomczyńskim

19 października, wzięliśmy udział w spotkaniu z Tomaszem Słomczyńskim, redaktorem i pisarzem, autorem książki pt. „Kaszëbë”.
Wieczorne zyńdzenié odbyło się w Bibliotece Publicznej Gminy Przodkowo. Rozmowę z zaproszonym gościem poprowadziła Bogumiła Cirocka.

Młodzież z uwagą przysłuchiwała się wypowiedziom p. Słomczyńskiego oraz dyskusji na temat złożonej tożsamości Kaszubów oraz na temat tego, jak czują się u nas ci, którzy nie urodzili się na Kaszubach, a jedynie tu zamieszkali. W bibliotece toczyła się twórcza dysputa zainspirowana treścią książki „Kaszëbë”.

„Kaszuby przez lata traktowane były z podejrzliwością – dla jednych zbyt polskie, dla drugich zbyt niemieckie. Rozpięte pomiędzy Wschodem a Zachodem, z własnym językiem, świadome odrębności, mocno zanurzone w historii, otoczone wspaniałą przyrodą.

Dla Tomasza Słomczyńskiego Kaszuby od kilku lat są domem, ale także wyzwaniem. Uczy się języka, opisuje lokalne historie zbierane podczas wędrówek. Ta kaszubska wanoga daje mu możliwość spojrzenia z bardzo bliska, a spotkania z miejscowymi i przyjezdnymi stają się punktem wyjścia do opowieści o złożonej tożsamości Kaszubów, ich burzliwej przeszłości i współczesnych problemach.

Powtarzane tu przez kolejne pokolenia hasło „Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi”, raz brzmiące niczym pochwała jedności, to znów podkreślające odrębność, jest także zachętą, by wraz z autorem dowiedzieć się więcej o tym niezwykłym kawałku naszego kraju.”

Podpisanie Umowy Porozumienie Współpracy z Firmą Elis Textile Service Sp. z o.o.

13.10.2022 r. Pan Dyrektor Kazimierz Klas podpisał umowę współpracy z Firmą Elis Textile Service Sp. z o.o.
W dniu dzisiejszym zaszczycili nas swoją obecnością Przedstawiciele Firmy Pani Joanna Żarnik - Dyrektor HR/HR Director oraz Pan Bartosz Adamczyk - Dyrektor IT.
Cieszymy się z nowej perspektywy!

KsSychta22

Konferencja "Ks. Bernard Sychta - człowiek nauki, kultury i Kościoła"

Sympatycy języka kaszubskiego z klas I naszej szkoły, 8 października, wzięli udział w konferencji popularnonaukowej z cyklu "Wielcy ludzie małego Pelplina" zatytułowanej "Ks. Bernard Sychta - człowiek nauki, kultury i Kościoła". Spotkanie odbyło się w auli Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie.

Przybyłych na konferencję przywitał ksiądz biskup diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna. Pierwszym prelegentem, którego wysłuchaliśmy był ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z wykładem „Ksiądz doktor Bernard Sychta jako dydaktyk i znawca psychiatrii”.
Następnie wystąpił prof. dr hab. Daniel Kalinowski, mówił o przedwojennej recepcji sztuk kaszubskich Bernarda Sychty. W dalszej kolejności wysłuchaliśmy ks. mgr lic. Wincentego Pytlik, jego wykład nosił tytuł: „Malarstwo jako pasja ks. Bernarda Sychty” oraz mgr Ryszarda Szwoch, który opowiadał o działalności duszpasterskiej ks. Bernarda Sychty.

Wzbogaciliśmy się o nową wiedzę i ciekawostki z życia ks. Bernarda Sychty – autora m.in. „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”, ( t. I-VII).

 

Uczniowie klasy II i III TI w Centrum Informatycznym TASK

To był Nasz Dzień w TASK! Uczniowie klas II i III Technik Informatyk mieli okazję zobaczyć Centrum IT, TASK - rozległa sieć łącząca ośrodki naukowe, oświatowe i administracji publicznej Trójmiasta i Pomorza.

TASK spina kilkadziesiąt sieci LAN oraz posiada łącza do głównych operatorów Internetu w Polsce.

Uczniowie po zakończonych zajęciach odwiedzili Bibliotekę Wydziału ETI, mogli poczuć się jak prawdziwi Studenci Dziękujemy Pani Monice oraz Pani Dorocie za ciekawe zajęcia i miłe przyjęcia nas na Politechnice.

Zajęcia z prof. W. Burkiewiczem w Parku Oliwskim

Prof. dr Witold Burkiewicz - międzynarodowy specjalista w dziedzinie rewaloryzowania ogrodów historyczno-artystycznych oraz zabytkowej zieleni komponowanej, członek Rady Programowej Parku Oliwskiego w roku 2016, członek Rady Programowej Wielkiej Alei Lipowej, scenograf przestrzeni.

Pan Profesor Burkiewicz poprowadził zajęcia w dniu 28 września 2022 r. dla uczniów klas Technik Architektury Krajobrazu. Dziękujemy Panu Profesorowi za cenną wiedzę i poświęcony na czas.

 

Integracja w Kościerzynie

21 września grupa ucząca się języka kaszubskiego pojechała do Kościerzyny.

W poznawaniu zakamarków tego miasta pomagał nam Google Maps, dzięki któremu udało się np. skrócić dojście z dworca PKP do Muzeum Kolejnictwa o około 15 minut.

Muzeum okazało się bardzo ciekawym miejscem. Plener, kompetentna pani przewodnik i sprzyjające okoliczności przyrody sprawiły, że zwiedzanie eksponatów sprawiało nam wiele radości.

Na rynku spotkaliśmy się z Remusem – bohaterem powieści Aleksandra Majkowskiego. Wyprawę zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem przy pomniku kaszubskiego poety Franciszka Sędzickiego.

To był udany dzień.

 

Porozumienie o współpracy z firmą Solwit S.A.

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Solwit S.A. , ul. Azymutalna 11 Gdańsk, reprezentowanym przez Leszka Pankiewicza - Prezesa a Powiatowym Zespołem Szkół w Przodkowie reprezentowanym przez Kazimierza Klas Dyrektora.

Firma Solwit S.A. Gdańsk obejmuje opieką dydaktyczną uczniów Szkoły, będzie wspierała uczniów w rozwoju i doskonaleniu kompetencji informatycznych.

Cieszymy się z podpisanego porozumienia i liczymy na owocną współpracę.

 

Zajęcia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

W dniu 15 września 2022 r. odbyły się zajęcia dla Uczniów klasy drugiej Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej i Technik Architektury Krajobrazu w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Gdański Teatr Szekspirowski powstał w miejscu, gdzie od początku XVII w. funkcjonował budynek Szkoły Fechtunku – pierwszy publiczny teatr ówczesnej Rzeczypospolitej. Obecnie stoi tu jeden z najbardziej niezwykłych teatrów świata, inspirowany dawnym teatrem elżbietańskim.

Jako jedyny teatr w Polsce wystawia spektakle na scenie elżbietańskiej. Może pomieścić do 1000 gości, w zależności od ustawienia sali i rodzaju wydarzenia.

Dziękujemy Pani Dominice za poświęcony nam czas i cenną wiedzę.

Kolejna Umowa Partnerska!

W dniu 9 września 2022 r. została zawarta Umowa Współpracy Partnerskiej pomiędzy Powiatowym Zespołem Szkół w Przodkowie, reprezentowanym przez Kazimierza Klas-Dyrektora a Wydziałem Informatyki i Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, filia w Gdańsku, reprezentowanym przez Pana Profesora Marka A. Bednarczyka i Pana Doktora Mariusza Sładczyka.
Celem partnerskiej współpracy jest budowa dobra wspólnego, jakim jest wysoki poziom edukacji młodzieży.
Cieszymy się bardzo z podpisania porozumienia i liczymy na owocna współpracę.

Cytat dnia

„Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad okolicznościami zewnętrznymi. Gdy to sobie uświadomisz, staniesz się silny”

Marek Aureliusz

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli