Doradztwo Zawodowe

Drukuj

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w dniu: 15 październik 2013.

Uzyskuj, Uzupełniaj, Łącz Kwalifikacje Zawodowe to mobilny sposób na zdobycie nawet kilku zawodów jednocześnie.


Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia a kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) będą mogły uzyskać 252 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011) Ukończenie tego kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech a K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie zamierza rozpocząć kształcenie w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.


1. Kurs kwalifikacyjny zawodowy R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Zdobycie tej kwalifikacji jest równorzędne z posiadaniem zawodu rolnik w ZSZ.

2. Kurs kwalifikacyjny zawodowy T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Zdobycie tej kwalifikacji jest równorzędne z posiadaniem zawodu kucharz w ZSZ.

3. Kurs kwalifikacyjny zawodowy E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
(zdobycie tej kwalifikacji jest pierwszym etapem do zdobycia tytułu technika informatyka)
4. Kurs kwalifikacyjny zawodowy T.15 Organizacja Żywienia i Usług Gastronomicznych
(zdobycie tej kwalifikacji jest równorzędne z posiadaniem zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych (przy posiadaniu wykształcenia średniego i wcześniejszym zdobyciu kwalifikacji T.6))

5. Kurs kwalifikacyjny zawodowy R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
(zdobycie tej kwalifikacji jest pierwszym etapem do zdobycia tytułu technika architektury krajobrazu)

6. Kurs kwalifikacyjny zawodowy  R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych. Zdobycie tej kwalifikacji jest równorzędne z posiadaniem zawodu florysta.

 

Szczegółowe informacje na temat kursów tel. 586819695