school and education

Przedmiotowe ocenianie

Przedmioty humanistyczne

Język polski w technikum

 Pobierz

Język polski w szkole branżowej

 Pobierz

Religia, Etyka

 Pobierz

Język kaszubski

 Pobierz

Historia, WOS, WOK w technikum

 Pobierz

Historia, WOS, WOK w szkole branżowej

 Pobierz

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, Arytmetyka, Informatyka w praktyce gospodarczej

 Pobierz

Języki obce

Język angielski, Język niemiecki

 Pobierz

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 Pobierz


Przedmioty informatyczne i graficzne

Urządzenia techniki komputerowej, Systemy operacyjne, Administrowanie sieciami i sieciowymi systemami operacyjnymi, Tworzenie stron i aplikacji internetowych, Bazy danych, Podejmowanie iprowadzenie działalności gospodarczej, Pracownia urządzeń techniki komputerowej, Pracownia systemów operacyjnych, Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi –laboratorium, Tworzenie stron i aplikacji internetowych-laboratorium, Pracownia baz danych, Praktyka zawodowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy w informatyce, Sieci komputeroweSerwerowe systemy operacyjne, Projektowanie stron Internetowych,Programowanie aplikacji Internetowych, Pracownia sieci komputerowych, Pracownia serwerów, Pracownia stron Internetowych, Pracownia programowania aplikacji,Cyfrowe technologie graficzne, Technologie multimedialne, Cyfrowe maszyny drukujące, Działalność gospodarcza w poligrafii, Język angielski zawodowy w poligrafii, Przygotowanie do drukowania, Projekty multimedialne, Drukowanie cyfrowe, Podstawy poligrafii, Podstawy projektowania graficznego, Podstawy projektowania publikacji, Maszyny i urządzenia cyfrowe, Rysunek techniczny, Podstawy działalności gospodarczej, Projektowanie graficzne, Projektowanie publikacji, Modelowanie i drukowanie 3D

 Pobierz

Przedmioty gastronomiczne

Technologia gastronomiczna, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Kuchnie różnych narodów, Zajęcia praktyczne, Podstawy żywienia, Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Pracownia gastronomiczna, Pracownia z zakresu sporządzania potraw i napojów, Pracownia z zakresu organizacji żywienia i usług gastronomicznych, Usługi gastronomiczne z obsługą konsumenta

 Pobierz

Przedmioty rolnicze, ekonomiczne, architektura krajobrazu

Podstawy przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza, Obiekty małej architektury krajobrazu, Projekty obiektów architektury krajobrazu, Prace w obiektach architektury krajobrazu, Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Organizacja produkcji roślinnej, Organizacja produkcji zwierzęcej, Pracownia produkcji rolniczej, Technika w rolnictwie, BHP w rolnictwie, Pracownia organizacji produkcji rolniczej

 Pobierz

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!